Νησιολογία

Γεώργιος Κ. Γιαγκάκης
Νησιολόγος
Νησιολογία
Η ιστοσελίδα αυτή δεν απευθύνεται αποκλειστικώς σε ειδικούς, Πρωταρχικός σκοπός της είναι να ενημερώσει το ευρύτερο κοινό, αυτούς που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποια νησιά ή ένα νησί, τους επιστήμονες τέλος κάποιων κλάδων, που ενδιαφέρονται να εγκύψουν περισσότερο στο φαινόμενο των νησιών και στα προβλήματα τους.
Αν και ο όρος νησιογραφία (insularography, nesiography) αριθμεί, στην ελληνική τουλάχιστο γλώσσα, βίο πολλών αιώνων, ο όρος νησιολογία προέκυψε κατά ιις τελευταίες δεκαετίες ως αποτέλεσμα της καταπληκτικής αυξήσεως της γνώσεως επί πλανητικής βάσεως και του αναπότρεπτου, συνεπεία αυτής τεμαχισμού των επιστημών αλλά και της βαθμιαίας συνειδητοποιήσεως από την επιστημονική κοινότητα της ιδιαιτερότητος των νησιών.
Πολλοί ίσως θα διερωτηθούν: είναι αναγκαία η διάκριση αυτής της επιστήμης.